Training

Met training en opleiden blijft uw organisatie gericht op de toekomst

 


Wij bieden u bij het leveren van  i/Motion Software  training bij u op locatie aan. Alle functionaliteiten  en mogelijkheden van de software modules worden u tijdens deze training uitgelegd.

Daarnaast zijn wij een geautoriseerd Audatex opleidings- en examen instituut. De opleiding bestaat uit een online training welke gevolgd wordt door een trainingsdag met aansluitend het Audatex examen.

De opbouw van de trainingen is logisch gekozen, met een start vanuit een ‘ nulmeting’. Van daaruit ontvangt u een individueel advies voor verbreding en verdieping van uw kennis en vaardigheden. Het begrip ‘leerdoel’ is de leidraad van de kennis die u wordt gepresenteerd.

Tevens bieden wij u volledige en professionele zelf studies aan. Met de snelheid en toegankelijkheid van internet bent u verzekerd van de meest recente kennis en vaardigheden voor het  maken van uw studie opdrachten. Animaties, multimedia toepassingen, opdrachten en toetsvragen smelten samen tot één logisch geheel.

 

Een aansluiting op internet volstaat om u alle producten en diensten van CTA Consulting te gebruiken. Dit betekent een aanmerkelijke besparing in hardware (dure servers en snelle werkstation) en softwarelicenties.

i/Motion training

i/Motion training is er op gericht de leerstof op een uiterst prettige wijze bij u over te brengen. Leren door te ervaren zorgt ervoor dat de door u opgedane kennis toepasbaar is, ook in complexe situaties. Interessante onderwerpen en herkenbare voorbeelden zijn zorgvuldig gekozen en samengesteld. De training is branchebreed en laat u resultaat gericht werken. Wij begeleiden u tijdens het gehele leertraject onder meer door het beantwoorden van door u per e-mail of telefonisch gestelde  vragen. Daarnaast geven wij u studietips en verzorgen wij rapportages. Uiteraard kunt u na het volgen van de training ook rekenen op uitgebreide ondersteuning  van onze helpdesk.

Audatex training

In de hedendaagse economie draait het om vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In uw branche is het van belang, dat een schade calculatie correct en snel wordt afgehandeld. De Audatex training is er voor iedereen, van receptionist en werkplaatschef, schadebehandelaar en correspondent, tot schadecalculator en schade-expert. Deelname aan onze Audatex training betekent voor u ook slagingsgarantie. Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen, dan zorgt CTA Consulting gratis (excl. examenkosten) voor een begeleidingsprogramma “op maat” als voorbereiding op het herexamen. De Audatex training is perfectie in kennis van schade-afhandeling en -calculaties.

CTA Consulting ontwikkelt en verzorgt diverse trainingen

Leren leidt naar resultaatgericht werken ....


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!