Helpdesk

Test 3D Calculeren

3D Calculeren


U Hoe kunt u controleren of uw systeem geschikt is om met 3D te werken?

klikt op de knop “ Start 3D test”.

1.  Als uw systeem aan de minimale systeemeisen voldoet dan opent zich een nieuw venster. In dit venster wordt AudaPadWeb 3D geopend met een

3D model. NB Houdt u daarbij rekening met enige opstarttijd. Het volgende scherm verschijnt dan.

Hier kunt u vervolgens andere zones bekijken, het model  vergroten / verkleinen, roteren, onderdelen selecteren etc.

Voor een uitgebreide bediening van 3D modellen kunt u de handleiding raadplegen. Vervolgens kunt u dit venster afsluiten.

2.  Als u een grijs scherm blijft zien of er verschijnt een Java fout (Java run time error) dan voldoet uw systeem nog niet aan de eisen om te werken met 3D modellen.

Raadpleeg de systeemeisen voor het werken met AudaPadWeb 3D en controleer of uw systeem voldoet aan de minimale systeemeisen.

Wanneer uw systeem niet voldoet aan deze systeemeisen dan adviseren wij u om de 3D functionaliteit niet aan te zetten en eerst de vereiste software te installeren op uw systeem. Na het installeren van de vereiste software kunt u opnieuw de 3D test uitvoeren.

Voordat u de 3D functionaliteit in AudaPadWeb 3D aanzet, adviseren we u om via deze pagina te controleren of uw systeem geschikt is om binnen AudaPadWeb 3D met 3D modellen te werken.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!