Home

HIQURE voor Mercedes-Benz

De twee schadebedrijven van Mercedes-Benz Dealer Bedrijven (MBDB) zijn onderdeel van Daimler in Stuttgart en hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Om die kwaliteit beter uit te kunnen dragen wil schademanager Edwin Elkhuizen beide schadebedrijven HIQURE laten certificeren.

“Ik zie om me heen dat niet ieder schadebedrijf het zo nauw neemt met de kwaliteit. Als je zelf wel voor kwaliteit gaat, is het goed dat er een onafhankelijk, objectief kwaliteitslabel is”, zegt schademanager Edwin Elkhuizen van MBDB. “Ik ben er ook van overtuigd dat opdrachtgevers HIQURE in de toekomst gaan eisen, ook al zeggen ze nu nog van niet.”

Nulmeting
Zelf heeft Elkhuizen nooit getwijfeld over het nut van HIQURE, alleen in de planning kwam de implementatie van HIQURE dit jaar een beetje slecht uit. “We zitten midden in de integratie van een aantal grote projecten. Daarom ook heb ik het HIQURE-traject deels uit handen gegeven aan Thea van Zevenbergen van Automotivation en Elske van de Fliert van Zero-e. Zij hebben voor ons de nulmeting gedaan. Daar kwamen een aantal aandachtspunten uit naar voren. Vervolgens hebben zij daar een stappenplan voor ontworpen en houden nu de vinger aan de pols voor wat betreft het verloop van het HIQURE-traject.”

Thea van Zevenbergen licht haar werkwijze en die van partner Van de Fliert toe: “Waar wij vooral op inzetten is een zo digitaal mogelijke werkwijze. Dat begint al bij de intake. Door te zorgen dat alle gegevens ook meteen in het HIQURE-dossier terechtkomen, vergt de implementatie van HIQURE ook nauwelijks extra werk.”

Van Zevenbergen heeft samen met Van de Fliert de nulmeting gedaan bij MBDB en weet ook precies wat de verbeterpunten zijn op de weg naar HIQURE-certificering. “Het gaat met name om een stukje scholing. De medewerkers van MBDB krijgen een eigen opleiding bij Global Training van Mercedes-Benz. Dat is een opleiding op hoog niveau, maar die toegespitst is op Mercedes. Omdat een deel van het werk ook andere merken betreft, is aanvullende scholing nodig. Of soms zelfs dat niet eens, maar kan worden volstaan met alleen een examen.

Gelukkig biedt HIQURE de mogelijkheid om maatwerktrainingen aan te bieden, die aansluiten op de al aanwezige kennis. We hebben nu met MBDB een opleidingstraject opgesteld dat intern wordt verzorgd, maar waar aansluitend het FOCWA-examen voor wordt afgenomen.”

I/Motion
Mercedes-Benz werkt met het I/Motion backoffice softwarepakket en om HIQURE daarin te implementeren is CTA Consulting in de arm genomen. Jorrit Hassink heeft er vervolgens voor gezorgd dat er een digitale checklist, met alle normpunten van HIQURE, in dat pakket is ingebouwd, gekoppeld aan het schadedossier. “In de applicatie zijn ook alle medewerkers en hun opleidingsniveaus geladen. De checkpunten kunnen vervolgens middels een tablet in de werkplaats alleen worden afgetekend als de medewerker die inlogt ook het daarvoor vereiste opleidingsniveau heeft. De applicatie heeft een koppeling met het schadedossier en de daarbij behorende schadecalculatie en laat dus alleen checkpunten zien die voor een bepaalde reparatie van toepassing zijn. Hoeft er bijvoorbeeld geen spuitwerk gedaan te worden, dan verschijnt op dit onderdeel van de checklist ’n.v.t.’ Verder doorloopt de applicatie een logische volgorde. Zo kan de spuiter alleen de gespoten bumper aftekenen nadat de voorbewerker de voorbewerking heeft afgetekend. Ook is het mogelijk om met de tablet foto’s van de reparatie en de checkpunten aan het dossier te koppelen.”

Het systeem is inmiddels gereed, alle tabellen zijn ingevoerd. Nu worden de juiste bevoegde medewerkers nog aan de normpunten gekoppeld. Hierbij roept Hassink weer de hulp in van Elske van de Fliert en Thea van Zevenbergen. Hassink: “Ik ben systeembouwer en heb die kennis van het opleidingsniveau van de medewerkers niet paraat; zij wel.”

Dat het om een applicatie gaat die voor meerdere vestigingen bruikbaar moet zijn, blijkt geen probleem. Hassink: “Alle gegevens zitten in één database, dus ook voor een keten is een dergelijk systeem zonder meerwerk te realiseren.”

bronvermelding: Vereniging FOCWA Schadeherstel 10 juli 2014

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!